-->

Nowa ods�ona RentHouse

Motywowana potrzeb� ci�g�ego rozwoju, podnoszenia kwalifikacji, nawi�zywania nowych kontaktów, odkrywania nowych horyzontów, a przede wszystkim prze�amywania utartych schematów i funkcjonuj�cych stereotypów, mam przyjemno�� przedstawi� kolejne propozycje projektów wdrożone w ostatnim czasie.

BazÄ� dziaÅ�alnoÅ�ci firmy RentHouse jest wynajem nieruchomoÅ�ci wÅ�asnych oraz nowo stworzony produkt alternatywny dla lokalnej bazy hotelowej apartamenty na doby.

Realizujemy także inwestycje mieszka� pod klucz jako autorski, nowoczesny produkt dla najbardziej wymagaj�cych klientów, wykorzystuj�c bogate do�wiadczenie, dbaj�c o wysok� jako�� wykonania oraz nowoczesne i sprawdzone rozwi�zania.

Wieloletnia praktyka i doÅ�wiadczenie skÅ�oniÅ�y nas do opracowania nowych projektów szkoleniowych wraz ze wsparciem coachingowym. Ze szczegóÅ�ami możesz zapoznaÄ� siÄ� tutaj: http://edytabednarczyk.com/

Wdrażamy je w życie i zach�camy do �ledzenia naszej strony w celu uzyskania szczegó�owych informacji. 

PO GODZINACH


zobacz wszystkie wpisy


Zamknij